Vývoj hospodárenia - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Vývoj hospodárenia

Hospodárenie


Na vývoj hospodárenia Združenia sa môžeme pozrieť cez nasledovnú tabuľku, ktorá charakterizuje trend nášho Združenia .


Celý rok 2017 sa ťažila iba kalamitná drevná hmota.

a potom túto tabuľku ide premietnúť do nasledovných grafov:

- prvý vyjadruje vývoj objemu ťažby- ďalší graf vyjadruje speňaženie v Sk za m3 drevnej hmotyDesigned by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah